“Bezdomni, pijaczkowie? Nie! To “Projekt Filoktet”